PELLETSKAMINER

Vi har pelletskaminer ifrån KMP & MCZ

KMP PELLET HEATING är  svensktillverkade pelletskaminer med hög kvalitet.

+ Vanliga pelletskaminer                                                                    + Möjlighet till "skorstensfri" installation


MCZ är en Italienskt tillverkare av pelletskaminer och en av de ledande tillverkarna på den europeiska marknaden.

+ Vanliga pelletskaminer                                                                 + Vattenmantlade pelletskaminer                                                   + Insatser pellets


OM PELLETS

Det finns många fördelar med att elda med pellets. Det är ett biobränsle som tillverkas av spill från trä- och sågindustrin. Vid eldning ger det låga utsläpp av kolväten och partiklar, och dessutom ger det en mindre mängd aska jämfört med ved. Pelletseldning bidrar inte till växthuseffekten eftersom den koldioxid som avges vid förbränningen är samma mängd som det växande trädet en gång tagit upp från luften.

En pelletskamin fungerar i stort som en vedkamin - båda ger brasvärme och har hög mysfaktor. Men medan vedkaminen brinner med hög effekt under kort tid kan pelletskaminen ställas in så att den brinner med låg effekt under lång tid, och därmed ge en jämn rumstemperatur.

Både pellets- och vedeldning är ett bra komplement till husets uppvärmningssystem, till exempel för att få ner kostnaderna om du har direktverkande el. Men tack vare pelletskaminens förmåga att hålla jämn temperatur i större delen av huset kan den också användas som primär värmekälla. Och du behöver inte en stor pelletspanna i källaren med bulkförråd, utan det kan räcka med en kamin centralt placerad i huset.

- sänker din elkostnad -

Bästa sättet att sänka sin elkostnad är att helt enkelt inte använda el. Med dagens pelletspriser får du skön värme för drygt 50 öre/kWh. Till skillnad mot en värmepump, som fungerar som sämst när den bäst behövs, ger pelletskaminen samma värme oberoende av utetemperaturen. Pelletskamin är ett perfekt komplement till värmepumpar när det är som kallast och elen är som dyrast.

- värmer en hel villa -

Pelletskaminer täcker större delen av en normalstor villas värmebehov och kan vara en primär värmekälla för ditt boende eller komplettera din nuvarande uppvärmning.

Kaminenrna är termostatreglerade vilket innebär att den tänder sig själv när temperaturen sjunker och sprider sedan värmen i huset med hjälp av inbyggd fläkt. När du kommer hem på kvällen brinner det redan i kaminen och det är varmt och skönt. Bättre kan det inte bli.

Innan du installerar pelletskaminen

Kontakta byggnadsförvaltningen om vad som gäller vid installation av pelletskamin i just din kommun.

  1. Bygganmälan till kommunen. en anmälan till kommunen ska innehålla planritning, fasadritning, sektionsritning, inofrmation om vilken eldstad och rökkanal som ska installeras, förslag till kontrollplan.
  2. När ni mottagit ett startbesked ifrån kommunen så kan kamin och rökkanal installeras (får ej testat än).
  3. Installationen måste godkännas av en sotare som sedan skickar intyget till byggnads- och miljönämnden.
  4. Ni skickar kontrollplanen tillbaka till kommunen som i sin tur returnerar ett slutbevis.
  5. Nu kan ni börja elda. Om ni fått slutbeviset hem i brevlådan.