Installera solpaneler – det här ska du tänka på

Att installera solpaneler kan ha många fördelar, både för miljön och för ekonomin. Vi har listat några saker du bör tänka på om du går i tankarna att installera solpaneler.

Att tänka på innan installation

Solpanelernas placering

Ta reda på om husets läge är lämpligt för installation av solpaneler. Solpanelerna bör placeras i ett skuggfritt sydligt läge och i en viss lutning för att generera högsta möjliga elproduktion. Kontakta oss om du är osäker på om ditt hus är lämpligt för installation av solpaneler.

Kontrollera ditt tak

Kontrollera att ditt tak är i bra skick innan installation. En solcellsanläggning har en livslängd på runt 25-30 år och det är därför viktigt att taket håller minst lika länge. Vi rekommenderar även att ta hjälp av en specialist för att kontrollera hållfastheten på taket innan installation, eftersom att en solcellsanläggning innebär extra vikt på taket.

Bygglov för solceller

2018 togs kravet på bygglov bort för solceller som installeras i linje med takets lutning. Det kan dock fortfarande behövas bygglov för byggnader som har särskilt historiskt, kulturhistoriskt, estetiskt eller miljömässigt värde, eller om solcellerna inte följer takets lutning. Kontakta din kommun om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

Se om du kan göra skatteavdrag för grön teknik

Om du installerar ett nätanslutet solcellssystem kan du göra ett avdrag på 20% av kostnaden för både arbete och material. För installation av ett system för lagring av egenproducerad elenergi är avdraget du kan göra 50% av kostnaden för arbete och material. Det totala avdraget för grön teknik får uppgå till högst 50 000 kronor per år och per person.

Vem får installera solpaneler?

Installation av solcellspaneler måste utföras av ett elinstallationsföretag. För att ett företag ska få kalla sig ett elinstallationsföretag krävs att de har en anställd elinstallatör, är registrerade hos Elsäkerhetsverket och har ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är ett ledningssystem för att säkerställa att arbetet uppfyller de krav som ställs på säkerhet och kvalitet. Programmet ska tydligt beskriva vilka elinstallationsarbeten företaget utför, vem som är ansvarig för utförandet och på vilket sätt arbetet utförs, enligt gällande säkerhetsstandarder och regler.

Kontakt

Välkommen att snacka el med oss

Relaterade artiklar