Vi erbjuder

Jour inom Nacka och Värmdö

Jour innebär att vi är på plats inom 4 timmar utanför ordinarie arbetstid för akuta åtgärder.

Arbeten som kan vara aktuella för en jourinsats är till exempel

  • Strömlös fastighet
  • Jordfel
  • Kortslutning
  • Elavbrott för spis eller tvättmaskin
  • Trasig elanläggning
  • Problem med värmesystemet
  • Avgrävda kablar

Snabb hjälp

På Skärgårdspartner lägger vi stor vikt vid tillgänglighet. Vi förstår att du behöver hjälp när du kontaktar oss och därför gör vi vårt yttersta för att hjälpa dig inom kort.

Trygghet

Skärgårdspartner är en pålitlig och professionell elfirma med auktoriserade elektriker och installatörer. Vår långa erfarenhet och höga kompetens garanterar trygghet för kunden och säkra installationer.

Installationsgaranti

Vi lämnar installationsgaranti på allt utfört arbete och på det material vi köper in till installationer. Det innebär att arbetet är fackmannamässigt utfört och i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Nöjda kunder

Så tycker våra kunder om oss

Priser

Kostnad för jour

I minimidebiteringen ingår bil, resa, tid för inköp av material, fakturering, avfallshantering, samt en timme på plats hos kund.

I timdebiteringen ingår anskaffning av material, faktisk tid på plats, tidsrapportering, avstädning och ev. sophantering.

Löpande arbeten

Framkörningsavgift

2 500 :-

Arbetstid

1050 :- / påbörjad timme

Eventuella parkerings- eller trängselavgifter

Löpande arbeten

Framkörningsavgift

2 500 :-

Arbetstid

1 500 :- / påbörjad timme

Eventuella parkerings- eller trängselavgifter

FAQ

Vanliga frågor och svar

Våra arbeten är godkända för ROT-avdrag, förutom installation av pool samt felsökning.

Ja, vi har både privatpersoner och större företag som kunder.