Vi erbjuder

Installation av solpaneler

Skärgårdspartner köper in och monterar/installerar och kopplar in solcellspaneler. Vi kan även installera solcellspaneler som kunden köpt själv, men vi låter inte kunden montera eller koppla in något själv.

Montering av solcellspaneler måste enligt lag genomföras av ett elinstallationsföretag.

Sedan 2018 krävs i de flesta fall inte bygglov för solceller som följer takets lutning. Bygglov kan dock fortfarande vara nödvändigt för byggnader med historiskt, kulturhistoriskt, estetiskt eller miljömässigt värde, samt om solcellerna inte följer takets lutning. Om du är osäker på vad som gäller för din fastighet, kontakta din kommun för att få klarhet.

Testa om solceller skulle vara en bra idé på din fastighet med Energimyndighetens solelkalkyl.

Snabb hjälp

På Skärgårdspartner lägger vi stor vikt vid tillgänglighet. Vi förstår att du behöver hjälp när du kontaktar oss och därför gör vi vårt yttersta för att hjälpa dig inom kort.

Trygghet

Skärgårdspartner är en pålitlig och professionell elfirma med auktoriserade elektriker och installatörer. Vår långa erfarenhet och höga kompetens garanterar trygghet för kunden och säkra installationer.

Installationsgaranti

Vi lämnar installationsgaranti på allt utfört arbete och på det material vi köper in till installationer. Det innebär att arbetet är fackmannamässigt utfört och i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Grön teknik

Bidrag för grön teknik

För att motivera hushåll att investera i klimatsmarta energilösningar har regeringen beslutat att förenkla för privatpersoner att välja fossilfria alternativ. Från 1 januari 2021 kan du söka skatteavdrag för investeringar i så kallad grön teknik. Skatteavdraget ersätter det tidigare statliga bidraget och fungerar ungefär som ROT-avdrag.

Det här gäller för bidraget

  • Installerar du ett nätanslutet solcellssystem får du göra ett avdrag på 20% av kostnaden för arbete och material.

  • Installerar du ett system för lagring av egenproducerad elenergi får du göra ett avdrag på 50% av kostnaden för arbete och material.

  • Avdraget för grön teknik får max uppgå till 50 000 kronor per år och per person.

  • Beloppet dras av på fakturan, sedan ansöker företaget om den resterande summan hos skatteverket.

Har du frågor om vad som gäller för just din installation? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Priser

Kostnad för installation

I minimidebiteringen ingår bil, resa, tid för inköp av material, fakturering, avfallshantering, samt en timme på plats hos kund.

I timdebiteringen ingår anskaffning av material, faktisk tid på plats, tidsrapportering, avstädning och ev. sophantering.

Löpande arbeten

Minimidebitering

1 500 :-

Vardagar 7-16

525 :- / timme

Vardagar 16-7 samt helger

1050 :- / timme

Tillkommande kostnader

Kostnad för servicebil

400 :-

Extra säkringar

100 :- / st

Eventuella parkerings- eller trängselavgifter

Löpande arbeten

Minimidebitering

1 950 :-

Vardagar 7-16

750 :- / timme

Vardagar 16-7 samt helger

1 500 :- / timme

Tillkommande kostnader

Kostnad för servicebil

400 :-

Extra säkringar

100 :- / st

Eventuella parkerings- eller trängselavgifter

FAQ

Vanliga frågor och svar

Vi utgår från Värmdö men är verksamma i hela Stockholm.

Våra arbeten är godkända för ROT-avdrag, förutom installation av pool samt felsökning.

På Skärgårdspartner lägger vi stor vikt vid tillgänglighet. Vi försöker att vara flexibla och kan i de allra flesta fall vara tillgängliga inom tre dagar.

Ja, vi har både privatpersoner och större företag som kunder.

Inga problem! Vi har en båt som vi kan ta oss ut till Stockholms skärgårdsöar med.