Priser

Ange om du är privatperson eller företag för att se rätt pris. Våra arbeten är godkända för ROT-avdrag, förutom installation av pool samt felsökning.

Priser

Löpande arbeten

I minimidebiteringen ingår bil, resa, tid för inköp av material, fakturering, avfallshantering, samt en timme på plats hos kund.

I timdebiteringen ingår anskaffning av material, faktisk tid på plats, tidsrapportering, avstädning och ev. sophantering.

Minimidebitering

1 500 :-

Vardagar 7-16

525 :- / timme

Vardagar 16-7 samt helger

1 050 :- / timme

Tillkommande kostnader

Kostnad för servicebil

400 :-

Extra säkringar

100 :- / st

Eventuella parkerings- eller trängselavgifter

Jour inom Nacka och Värmdö

Framkörningsavgift

2 500 :-

Arbetstid

1 050 :- / påbörjad timme

Materialkostnad

Priser

Fasta arbeten

Installation av jordfelsbrytare

Hus/lägenhet 1 st central

1 750 :-

Byte av 1-fas central

Lägenhet
upp till 9 säkringar och 1 jordfelsbrytare

6 950 :-

Byte av 3-fas central

Lägenhet/mindre villa
upp till 6 säkringar och 1 jordfelsbrytare

7 950 :-

Villa upp till 140 kvm
upp till 19 säkringar och 1 jordfelsbrytare

12 450 :-

Villa större än 140 kvm
upp till 19 säkringar och 1 jordfelsbrytare

15 850 :-

Tillkommande kostnader

Kostnad för servicebil

400 :-

Extra säkringar

100 :- / st

Eventuella parkerings- eller trängselavgifter

Priser

Löpande arbeten

I minimidebiteringen ingår bil, resa, tid för inköp av material, fakturering, avfallshantering, samt en timme på plats hos kund.

I timdebiteringen ingår anskaffning av material, faktisk tid på plats, tidsrapportering, avstädning och ev. sophantering.

Minimidebitering

1 950 :-

Vardagar 7-16

750 :- / timme

Vardagar 16-7 samt helger

1 500 :- / timme

Tillkommande kostnader

Kostnad för servicebil

400 :-

Extra säkringar

100 :- / st

Eventuella parkerings- eller trängselavgifter

Jour inom Nacka och Värmdö

Framkörningsavgift

2 500 :-

Arbetstid

1 500 :- / påbörjad timme

Materialkostnad

Priser

Fasta arbeten

Installation av jordfelsbrytare

Hus/lägenhet 1 st central

2 500 :-

Byte av 1-fas central

Lägenhet
upp till 9 säkringar och 1 jordfelsbrytare

8 750 :-

Byte av 3-fas central

Lägenhet/mindre villa
upp till 6 säkringar och 1 jordfelsbrytare

9 750 :-

Villa upp till 140 kvm
upp till 19 säkringar och 1 jordfelsbrytare

14 250 :-

Villa större än 140 kvm
upp till 19 säkringar och 1 jordfelsbrytare

18 550 :-

Tillkommande kostnader

Kostnad för servicebil

400 :-

Extra säkringar

100 :- / st

Eventuella parkerings- eller trängselavgifter

Priser

Löpande arbeten

I minimidebiteringen ingår bil, resa, tid för inköp av material, fakturering, avfallshantering, samt en timme på plats hos kund.

I timdebiteringen ingår anskaffning av material, faktisk tid på plats, tidsrapportering, avstädning och ev. sophantering.

exkl. moms

Minimidebitering

1 560 :-

Vardagar 7-16

600 :- / timme

Vardagar 16-7 samt helger

1 200 :- / timme

Tillkommande kostnader

Kostnad för servicebil

320 :-

Extra säkringar

80 :- / st

Eventuella parkerings- eller trängselavgifter

Jour inom Nacka och Värmdö

Framkörningsavgift

2 000 :-

Arbetstid

1 200 :- / påbörjad timme

Materialkostnad

Priser

Fasta arbeten

Installation av jordfelsbrytare

Hus/lägenhet 1 st central

2 000 :-

Byte av 1-fas central

Lägenhet
upp till 9 säkringar och 1 jordfelsbrytare

7 000 :-

Byte av 3-fas central

Lägenhet/mindre villa
upp till 6 säkringar och 1 jordfelsbrytare

7 800 :-

Villa upp till 140 kvm
upp till 19 säkringar och 1 jordfelsbrytare

11 400 :-

Villa större än 140 kvm
upp till 19 säkringar och 1 jordfelsbrytare

14 840 :-

Tillkommande kostnader

Kostnad för servicebil

320 :-

Extra säkringar

80 :- / st

Eventuella parkerings- eller trängselavgifter

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig